ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566

       วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ดังนี้
       1. เวลา 09.00 น. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

       2. เวลา 13.45 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ