จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๖๙ – ๒๗๔ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๖๙ วันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาฯ พร้อมทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๗๐ วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ การตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จาก สพป.กรุงเทพมหานคร

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๗๑ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๗๒ วันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา    พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๗๒ วันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๗๓ วันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมวันวิสาขบูชา

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๗๔ วันที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวาย    พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ที่มา:: www.phratumnuk.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ