ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

       วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. คณะองคมนตรีร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ ฝั่งตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ