จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

      จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๗๕ – ๒๗๖ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

      จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๗๕ วันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับบริการทันตกรรม จากภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๗๕ วันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับบริการทันตกรรม จากภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

      จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๗๖ วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี ๒๕๖๖ เยาวชนคนดี นำไทยสู่วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน

จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๗๖ วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี ๒๕๖๖ เยาวชนคนดี นำไทยสู่วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มา:: www.phratumnuk.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ