ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดลพบุรี ดังนี้
       1. เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า อำเภอชัยบาดาล

       2. เวลา 13.45 น. ณ โรงเรียนบ้าน ลำโพงเพชร อำเภอโคกเจริญ

       วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
       2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 – การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ