ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี  ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

       จากนั้น ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้
       1. เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

       2. เวลา 14.45 น. โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

       3. เวลา 16.00 น. โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ