ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองประธานกรรมการฯ ประกอบด้วย
          พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
          นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
          พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
          นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี
          พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และ
          พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ