ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
       เวลา 11.00 น. บริเวณต้นคลองป่าเสมัส รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าพื้นที่โดยรอบป่าพรุโต๊ะแดง และเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการ ฯ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ