พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน ฯ และสมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเป๋าย่านลิเภา

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

          วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 18.38 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายภาวี  โพธิ์ยี่ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน ฯ และสมาคม
ครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเป๋าย่านลิเภาประดับเครื่องถมเงิน ทรงแปดเหลี่ยม ลายบัวกรวยเชิงฝังเพชร แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

          งานจักสานย่านลิเภา  เป็นงานหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์พิเศษของภาคใต้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงส่งเสริมให้ราษฎรได้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการสืบสาน
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์งานฝีมือ งานหัตถกรรม ภูมิปัญญาของชาวบ้านให้คงอยู่กับคนไทย ให้ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชมอย่างแพร่หลาย  ทั้งนี้  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงสืบสานพระราชดำริและทรงนำงานหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์พิเศษดังกล่าว  เผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ