จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๘๒ – ๒๘๔ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๘๒ วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๘๓ วันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๘๔ วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมการประกวดและนำเสนอโครงงานคุณธรรมเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ และกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ปันน้ำใจให้สังคม

ที่มา:: www.phratumnuk.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ