สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ สู่คุณภาพชีวิตคนไทย

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566

สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ สู่คุณภาพชีวิตคนไทย

Play Video about สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ สู่คุณภาพชีวิตคนไทย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ สู่คุณภาพชีวิตคนไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ