สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566

     ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้
     ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
     – งดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตลอดทั้งวัน
     – เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. แต่งดเข้าชมพระอุโบสถ
     – เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (เข้า-ออก ทางประตูสวัสดิโสภา ผ่านเข้าได้ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.)
      หมายเหตุ ผู้ที่เข้าเฝ้าฯ ตามเส้นทางเสด็จฯ ในพระบรมมหาราชวังและ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต้องผ่านจุดคัดกรองที่ประตูวิเศษไชยศรี เวลา ๑๕.๐๐ น.

     ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
     – งดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตลอดทั้งวัน
     – เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (โดยเข้า-ออก ทางประตูสวัสดิโสภา ผ่านเข้าได้ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.)
     โปรดแต่งกายสุภาพ กรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดร สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ