พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแบ๊งค์ เลิศสรรค์ศรัญย์ ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอส เอส จำกัด พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566

          วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 19.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแบ๊งค์ เลิศสรรค์ศรัญย์ ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอส เอส จำกัด พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 คัน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
          รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว เป็นรถพยาบาลที่มีความปลอดภัยสูง มีการออกแบบ และทดสอบสมรรถนะของตัวรถและเครื่องมือแพทย์บนรถได้
ตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ได้รับความช่วยเหลือ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ