สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๓๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “SIRIVANNAVARI GRACE GLAMOUR GLORY”

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

     สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๓๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “SIRIVANNAVARI GRACE GLAMOUR GLORY” ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ