สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566

     สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้
     – งดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ
     – เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
     – งดเข้าชมพระอุโบสถ
     โดยเข้า – ออก ทางประตูสวัสดิโสภา


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ