พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรกลการเกษตรชนิดต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่โครงการพระราชดำริต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566

         วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 19.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางวราภรณ์ โอสถาพันธ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำ นายจูนจิ โอตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด คณะกรรมการและผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรกลการเกษตรชนิดต่าง ๆ จำนวน 9 รายการ เพื่อพระราชทานแก่โครงการพระราชดำริต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และในโอกาสครบ 45 ปี ของการก่อตั้งบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ