ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566

       วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(เฉพาะด้านการศึกษา) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลและผลที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ห้องประชุม 10-01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2566 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ