ตอนที่ 2 : โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า คืนวิถีชีวิตอันงดงามกลับสู่ชุมชน

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566

ตอนที่ 2 : โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า คืนวิถีชีวิตอันงดงามกลับสู่ชุมชน

Play Video about ตอนที่ 2 : โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า คืนวิถีชีวิตอันงดงามกลับสู่ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ