พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ และทรงรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566

          วันที่ 4 ตุลาคม 2566  เวลา 11.20 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการ
ในพระองค์ ฯ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 และเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้
          – ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางหลี่ ชา (Ms. Li Sha) สัญชาติจีน โดยมี นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ
          จากนั้น เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ญาตินางสาวเพ็ญพิวรรณ มิตรธรรมพิทักษ์ และนายวิเชียร วิจิขากี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ

          – ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เขตบางรัก เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ญาตินางสาวคำ พูอี (Miss Kham Phuou) สัญชาติลาว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ

          – ที่โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางสาวอัญพัชร์ ทิพย์จิระสกุล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ

          ในการนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ให้กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ฯ
และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย การได้รับพระราชทาน
พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บทั้ง 5 ราย รวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ