สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566

              สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวัน “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช ๒๕๖๖


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ