สำนักพระราชวัง ขอแจ้งปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ