พิธีคำนับครู โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ณ วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีคำนับครู โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” โดยมีคณะกรรมการ ผู้กำกับ ครูผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ศิลปิน นักแสดงโขน ทั้งระดับศิลปินชั้นครูและเยาวชน และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีคำนับ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายสมบัติ แก้วสุจริต ครูผู้ประกอบพิธีนำเข้าสู่พิธีคำนับครู จากนั้นเริ่มทำการเริ่มซ้อมการแสดงครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

     พิธีคำนับครู เป็นพิธีสำคัญในวงการนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ด้วยถือกันว่า เพลงหน้าพาทย์ ดนตรี และท่ารำ เป็นเพลงและท่ารำที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเริ่มกิจกรรมแรกด้วยพิธีคำนับครู จะเป็นสิริมงคลสำหรับครูอาจารย์ ศิลปิน นักแสดงทุกคน รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมพิธี หลังจากจบพิธีคำนับครู พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พบปะพูดคุยกับคณะครู อาจารย์ นักแสดงและผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ หลังจากนั้นผู้ฝึกซ้อมและนักแสดงทั้งหมด เริ่มทำการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรก ซึ่งนักแสดงแต่ละฝ่ายได้ทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างตั้งใจ โดยได้มีการแบ่งการซ้อมตามบทบาทที่ได้รับ ได้แก่ รำถวายพระพร ฝ่ายพระ ฝ่ายยักษ์ ฝ่ายลิง ดนตรีไทย และคีตศิลป์ไทย โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความชำนาญ ก่อนที่จะฝึกซ้อมเข้าเรื่องโดยรวมตัวนักแสดงทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการแสดงที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยของผู้ชม

     นอกจากการแสดงที่วิจิตรงดงามที่แสดงโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ จนมีฝีมือการร่ายรำอันงดงามถูกต้องตามจารีตแล้ว ผู้ชมจะได้รับฟังการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยอันไพเราะ รับชมความวิจิตรของเครื่องแต่งกายอันประณีต พบกับความพิเศษของสุดยอดฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ของกุมภกรรณทดน้ำเพื่อไม่ให้ไหลไปสู่พลับพลา ฉากหนุมานแปลงกายเป็นเหยี่ยวใหญ่ ฉากหนุมานดำลงสู่ใต้น้ำและอีกมากมาย ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อการแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่บนเวที ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบัตรราคา 2,000 บาท, 1,800 บาท, 1,000 บาท, 800 บาท และ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 180 บาท) เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ