กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสถานศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม สวดมหาชาติคำหลวงและสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในเทศกาลออกพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และศาลาราย ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566

     กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสถานศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรม สวดมหาชาติคำหลวงและสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในเทศกาลออกพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และศาลาราย ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง โดยมีคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

การสวดโอเอ้วิหารราย จะสวดช่วงเข้าพรรษา ๓ วัน กลางพรรษา ๓ วัน และออกพรรษา ๓ วัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาระน่ารู้ สวดโอ้เอ้วิหารราย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ