ขอเชิญชวนชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ที่มีความวิจิตร งดงาม ประณีตบรรจง ทั้งเครื่องแต่งกาย ตัวแสดง ฉาก เทคนิคที่ทำให้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ พิเศษกว่าโขนทั่วๆ ไป ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
Play Video about โปรยข่าว :: รายงานพิเศษ จากผู้กำกับทีมงานการแสดง โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ตอน "กุมภกรรณทดน้ำ " ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ