สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้ มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

     วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้
     – งดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตลอดทั้งวัน
     – เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
     – เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
     ***** โดยเข้า-ออก ทางประตูสวัสดิโสภา *****
     โปรดแต่งกายสุภาพ กรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดร สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ