สำนักพระราชวัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๕ เมษายน ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566

สำนักพระราชวัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ