พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๗ แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๗ แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ดังนี้
   – พระบรมมหาราชวัง (บริเวณสนามตรงข้ามศาลาสหทัยสมาคม)
   – พระราชวังบางปะอิน
   – วังไกลกังวล
   – พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
   – พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
   – พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์
    โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง สำหรับประชาชนที่มาลงนามฯ ในพระบรมมหาราชวัง สามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวง (ฝั่งทิศเหนือ)
   – อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจากสนามหลวงมีบันไดเลื่อน ขึ้น – ลง ใกล้ประตูมณีนพรัตน์
   – เข้า – ออก วัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูสวัสดิโสภา ตรงข้ามกระทรวงกลาโหม เท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ