พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗
พระราชทาน บัตรพระราชทานพรปีใหม่ 2567
พระราชทาน บัตรพระราชทานพรปีใหม่ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ