สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567

      สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๖

พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ