สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากมีพิธีต้อนรับผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

     สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีพิธีต้อนรับผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและภริยา ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ