สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ มีพระราชพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567

      สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ มีพระราชพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ดังนี้

  – จำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  – งดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน
  – เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

     โปรดแต่งกายสุภาพ กรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดร สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ