พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด นำ อัยการประจำกอง สำนักอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2567

          วันที่ 6 เมษายน 2567  เวลา  17.26  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอำนาจ  เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด นำ อัยการประจำกอง สำนักอัยการสูงสุดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่
          ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อัยการประจำกอง ที่ยังไม่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ด้วย
          ในโอกาสนี้ นายไพรัช  พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด นายเพียรศักดิ์  สมบัติทอง อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายยรรยง  เดชภิรัตนมงคล
เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

อัยการประจำกอง สำนักอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
อัยการประจำกอง สำนักอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
อัยการประจำกอง สำนักอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ