รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ตอนที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567

     ย้อนรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์วันเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ พระราชจริยวัตรที่งดงาม ความรักความผูกพันระหว่างพี่น้องทุกพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงเตรียมพระองค์ให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อทรงรับสืบทอดพระราชภารกิจอันใหญ่หลวงจากสมเด็จพระบรมชนกนาถในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้รุ่งเรืองไพบูลย์

Play Video about สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ