รับสมัครนักแสดงโขนพระราชทานรุ่นใหม่ ร่วมแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พระจักราวตาร” ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567

     มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ ร่วมแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พระจักราวตาร”
      – ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : artculture.bpi01@gmail.com
      – หรือส่งด้วยตนเองที่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
      – ดาวน์โหลด(QR Code)ใบสมัครคัดเลือกนักแสดงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักแสดงโขนพระราชทาน
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม FB: Bpi Artculture

รับสมัครนักแสดงโขนพระราชทานรุ่นใหม่ ร่วมแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พระจักราวตาร” ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ