ภาพประทับใจ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563