ภาพประทับใจ จิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562