นถปภ.รอ.

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์
พระที่นั่งอัมพรสถาน ๙๐๔
ถนน นครราชสีมา   แขวง ดุสิต
เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร   ๑๐๓๐๐