การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566