พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564