สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561