ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒