ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒