พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนามิเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565