ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒