สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566