พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๓๓

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2559