พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๘

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557