พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑๐

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557