พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557