พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑๒

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557